Tag: polisa ubezpieczeniowa

Czy podczas wakacji możemy kupić ubezpieczenie turystyczne?

Czy podczas wakacji możemy kupić ubezpieczenie turystyczne?

Okres karencji w ubezpieczeniu turystycznym

Gdy planujemy wakacje na ostatnią chwilę, to niestety zdarza się, że zapominamy o ważnych kwestiach. W przypadku wielu osób są to tanie ubezpieczenia turystyczneWiele osób się decyduje na wykupienie w dniu wyjazdu polisy turystycznej. Czasami robią to będąc już w docelowym miejscu. Wiemy doskonale, że w dobie dostępu do Internetu wykupienie ubezpieczenia na odległość raczej nie jest problematyczne. Wszelkie formalności załatwmy w całości przez Internet. Jednak niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że w turystycznych ubezpieczeniach zakłady ubezpieczeń stosują tak zwany okres karencji.

A co taki okres karencji oznacza? Nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że już samo podpisanie umowy ubezpieczenia nie zawsze determinuje sam start ubezpieczeniowej ochrony. Ubezpieczyciele stosują tak zwany okres karencji, aby móc się uchronić przed próbami wyłudzenia odszkodowań przez osoby ubezpieczone. Karencja jest okresem już po podpisaniu umowy, w których to ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje jeszcze. Karencja w turystycznym ubezpieczeniu zapobiec ma sytuacji, w której osoba ubezpieczona podczas podpisywania umowy już się znajduje na wakacjach i na chwilkę po zawarciu polisy próbuje zgłosić szkodowe zdarzenie. Z tego wynika, że na okres samej karencji w szczególności zwrócić powinny uwagę wszelkie osoby, które swoje ubezpieczenie turystyczne kupując dopiero podczas wyjazdu.

Czy wszyscy ubezpieczyciele stosują karencję?

Ubezpieczenia turystyczne, to ubezpieczenia dobrowolne. Zakłady ubezpieczeń tutaj mają więcej swobody w zakresie kształtowania warunków umowy, niż w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń. Oczywiście wszelkie warunki umowy nie mogą naruszać rażąco wszelkich interesów konsumentów. W związku z pewną swobodą w kształtowaniu warunków ubezpieczenia, oferty od poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych różnić się pomogą pomiędzy sobą. W związku z powyższym przed podpisaniem umowy zapoznajmy się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Jest to specjalny dokument, w którym ubezpieczyciele w szczegółowy sposób wskazują same warunki ubezpieczenia. W dokumencie tym znajdziemy także informację o zastosowaniu karencji.

Wcale nie jest powiedziane, że każdy z zakładów ubezpieczeniowych takową karencję stosuje. W tym zakresie decyzja oczywiście zależy od samego ubezpieczyciela. Jednak większość zakładów na takie zapisy się decyduje. Wyjaśniliśmy już z jakich konkretnie względów.